Üniversitemiz öğrencilerine zamandan ve mekandan bağımsız uzaktan eğitim ile ortak dersleri takip etme fırsatı sunar.

Öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan olayların ve zorlukların öğretilmesi bu sayede içinde yaşadığı devlet, vatan ve toplumuna karşı sorumluluklarını bilen ülkesi ve milletinin bölünmez bütünlüğüne inanan ve yararlı işler yapma gayretinde olan vatandaşlar yetiştirmek.

Yazılı ve sözlü ifadelerle dili doğru ve güzel bir şekilde konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek.


İngilizce öğretiminde iletişimsel yaklaşım doğrultusunda, öğrenci merkezli tekniklerle öğrencilerin orta ileri düzeyde konuşma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi, kelime dağarcığının oluşturulması ve dilbilgisine hakim olmaları amaçlanmaktadır.