Bu modülde çoktan seçmeli madde türünün detaylarını öğreneceksiniz.