İngilizce öğretiminde iletişimsel yaklaşım doğrultusunda, öğrenci merkezli tekniklerle öğrencilerin orta ileri düzeyde konuşma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi, kelime dağarcığının oluşturulması ve dilbilgisine hakim olmaları amaçlanmaktadır.