Dilimizi ve kültürümüzü tanıyabilme, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türkçenin bugünkü durumunu açıklayabilme, dili kurallarına uygun kullanabilme amaçlanmaktadır.